line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Du kan luta dig tillbaka


I avsikt att upprätthålla en långsiktig och varaktig jämn kvalitet på städningen kvalitetssäkrar vi i form av:

  • Egenkontrollen, där städpersonalen utför en daglig kontroll, mot en månatlig checklista.
  • Kvalitetskontrollen, där arbetsledningen:
    • Har veckomöten med personalen
    • Utför månadskontroll
    • Utför stickprovskontroller.
  • Uppföljningen, där ledningen har kontinuerliga driftsmöten med kunden.

Genom uppföljningen, med personalen och kunderna, får vi också förslag på effektiviseringar och förbättringar.

Några av våra nöjda kunder: